Onze Stichting komt niet in aanmerking voor subsidies, ook al vinden er therapeutische wonderen plaats. De inkomsten komen voornamelijk uit lesgelden, die we graag laagdrempelig houden voor onze doelgroep. Dit betekent dat wij voor investeringen en vervanging van materiaal fondsen moeten werven. Hiertoe organiseren wij activiteiten en doen wij een beroep op u. Mogelijkheden om ons te ondersteunen zijn: