Doneer gemakkelijk en snel met iDeal

Doneer door te storten

IBAN NL38 RABO 0301988986

t.n.v. Prinses Maxima Manege

ANBI

De Belastingdienst erkent Stichting Hippisch Therapeutisch Centrum Prinses Maxima als Algemeen Nut Beogende Instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt in dat er een verhoogde vrijstelling respectievelijk verlaagd tarief geldt voor schenkings- en successierechten.
Ons ANBI nummer is: 808724290