Invalinstructeur

Vacature voor de functie van (inval) instructeur paardrijden gehandicapten (IPG)

Prinses Máxima Manege

De Prinses Máxima Manege is officieel opgericht in 1999 en is gevestigd op het terrein van de zorgorganisatie Reinaerde in Den Dolder. De manege is een erkend hippisch therapeutisch centrum voor mensen met en zonder beperkingen. Inmiddels nemen meer dan 300 kinderen en volwassenen deel aan de activiteiten op de manege, begeleid door een team van ca. 100 vrijwillige medewerkers, ondersteund door gespecialiseerde hulpverleners. Iedereen is hier welkom om te genieten van de mogelijkheden met paarden. Van aangepast paardrijden tot en met therapie. Momenteel zijn wij op zoek naar een (inval) instructeur paardrijden gehandicapten (IPG). Hij of zij kan zelfstandig, op planmatige, agogische, veilige, educatieve en creatieve wijze, vorm geven aan paardrijlessen voor ruiters met en zonder beperkingen.

Werkzaamheden

 • Begeleiden c.q. lesgeven aan ruiters met een handicap
 • Leiding geven aan paardrij activiteiten
 • Waarborgen van veiligheid
 • Begeleiden en instrueren van begeleiders
 • Beoordelen en trainen van paarden
 • Adviseren en overleg voeren
 • Ontwikkelen van persoonlijke en professionele kwaliteit

Taakomschrijving

De Instructeur PG kent de meest voorkomende stoornissen (handicaps) bij ruiters en kan omgaan met de gevolgen daarvan voor het paardrijden. Hij of zij heeft de hippische kennis en ervaring om selectie, africhting en inzet van de paarden te bepalen. De Instructeur PG is op de hoogte van de risico’s van de aangepaste paardensport, weet hoe veiligheid bewaakt moet worden en handelt daarnaar. Daarnaast kan hij/zij vrijwilligers trainen en begeleiden en kan met betrekking tot de ruiters adviezen geven aan en overleggen met henzelf, ouders, verzorgers of behandelaars. De instructeur PG overziet het werkveld van het aangepast sporten. En tenslotte kan hij of zij in teamverband werken, reflecteren op het eigen handelen en omgaan met eigen en andermans sterke en zwakke kanten.

De instructeur PG die wij zoeken

 • Is in bezit van diploma KNHS/FPG opleiding voor IPG.
 • Kan werken binnen kaders gesteld in wet- en regelgeving, in het bijzonder m.b.t. privacy en veiligheid. Relevant zijn bijvoorbeeld RI&E, Wet op de privacy, BHV, Milieu-eisen en Arbo.
 • Werkt zelfstandig, veilig, is betrouwbaar en gaat zorgvuldig om met gegevens van ruiters en vrijwilligers.
 • Kan snel beslissingen nemen met betrekking tot de organisatie van de les en de aansturing van vrijwilligers.
 • Kan gezag uit te oefenen jegens ruiters, vrijwilligers en – indien nodig – omstanders.
 • Is in staat samen te werken met vrijwillige begeleiders, hen te informeren, motiveren en te scholen.
 • Bevordert en bewaakt de kwaliteit van de paardrij activiteiten
 • Neemt initiatieven om de kwaliteit van de manege in stand te houden c.q. te verhogen.

Persoonlijke eigenschappen

 • De Instructeur PG is geduldig, betrouwbaar, leergierig, geïnteresseerd in de ander, discreet en flexibel.
 • Hij of zij beschikt zowel over improvisatie- als doorzettingsvermogen.
 • Werk doelgericht en planmatig en is een sterk organisator.
 • De instructeur PG weet wat hij/zij wel en niet kan en weet wanneer en met wie hij/zij ruggespraak kan of moet houden.

Voor sollicitaties en informatie kunt u mailen naar info@prinsesmaximamanege.nl t.n.v. Jenneke Nijhof Bezoek ook de website voor meer informatie over onze activiteiten: www.prinsesmaximamanege.nl