Algemene beschrijving dagbesteding ‘manegeteam’

Bij de Prinses Máxima Manege (PMM) bij Dennendal worden werkzaamheden verricht voor de manege. Bij de PMM start naast de twee huidige dagbestedingsgroepen een derde groep.
Uniek aan deze vorm van dagbesteding is dat de cliënten een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het manegeteam. Dagelijks zorgen instructeurs, stagiaires en vrijwilligers samen voor de uitvoering van lessen en therapie aan ruiters met en zonder beperking. Bij deze activiteiten gaan de cliënten participeren en draaien volwaardig mee met de manege.
Het is een gemeenschappelijk project van Reinaerde en de Prinses Máxima Manege. De dagcoördinatoren, in dienst van Reinaerde, zijn verantwoordelijk voor de dagbesteding. Ook de instructeurs dragen bij aan de begeleiding van – en met name door samenwerking met cliënten.
Het project heeft een open structuur, daagt cliënten uit tot communicatie met diverse bezoekers en betrokkenen van de manege, draagt bij aan integratie en is gericht op de ontwikkeling en participatie van cliënten. Wij beogen met cliënten te werken aan een rol en taken die de cliënt redelijk zelfstandig kan uitvoeren, waarin hij ook meedenkt en evalueert.
De werkzaamheden bestaan uit het poetsen en opzadelen van de paarden, het begeleiden van ruiters en paarden tijdens de lessen, kantinewerkzaamheden en diverse voorkomende werkzaamheden die het dagelijkse team van vrijwilligers, stagiaires en cliënten gezamenlijk uitvoert.
In het project staat het werk en een zo gewoon mogelijk arbeidsritme centraal. Doel in de werkploeg is doorstromen naar een gewone baan.

Voor wie?

Het project is gericht op het ontwikkelen van cliënten naar een redelijk zelfstandige taakuitvoering, participatie, verantwoordelijkheid nemen en actieve communicatie. Dit project is daarmee uitermate geschikt voor iedereen met (nog) een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Voor mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.
• Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Wij staan open voor cliënten met een andere indicatie waarvoor de doelstelling en het participatieve en open karakter van de werkzaamheden geschikt is.
• Je hebt affiniteit met paarden.

Dienstverlening

Begeleiders bieden ondersteuning bij alle werkzaamheden die je verricht. De werkzaamheden en het tempo van werken zijn zo aangepast dat deze aansluiten bij je mogelijkheden. Het werk zorgt ervoor dat je actief kunt deelnemen aan de maatschappij en dat je plezier hebt in wat je doet. Je hebt een ondersteuningsplan waarin een deel is toegespitst op de dagbesteding of het werk. De begeleider krijgt ondersteuning van een gedragskundige.

Methodiek(en)

Krachtig en zelfbewust: Kijken naar de mogelijkheden en sterke punten van een cliënt en niet naar problemen en zwakke punten. Active Support: Door Active Support wordt een cliënt uitgedaagd en gestimuleerd om zoveel mogelijk dagelijkse handelingen zelf te doen.

Omgeving

De Prinses Máxima Manege is bij Dennendal in Den Dolder. De PMM is prachtig gelegen aan de rand van het bos en beschikt over een grote binnenbak, een buitenbak, een tweetal paddocks, een kantine en 22 stallen. De weides liggen in de omgeving van de manege. Wekelijks worden recreatieve- en therapeutische lessen gegeven aan rond 300 valide en minder valide ruiters. Ook huifbedrijden vormt een vast onderdeel van de activiteiten.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een beschikking van de gemeente vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie

Je kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ of een beschikking van de gemeente.
Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een “ZZP” VG: 3, 4, 5, 6, 7 of een WMO-beschikking.
Je kunt hier terecht met een PGB.
Voor informatie kunt u bellen met: Jenneke Nijhof, telefoonnummer 06-15312907
email: info@prinsesmaximamanege.nl